Bomari LRV Navema VFAR VLP VVR

Vlaamse Hippische Sportbond

Vanuit regelmatige contacten tussen de beide erkende Vlaamse ruitersportfederaties, Bomari en LRV werd op 12 november 1997 de Vlaamse Hippische Sportbond opgericht. De doelstellingen van deze overkoepelende organisatie waren naast de eigen werking:

  • een aanvullend en overkoepelend orgaan te zijn ter ondersteuning van de paardensport
  • een aanvullend en overkoepelend orgaan te zijn waarbinnen de uniformisering van de basisopleiding en - vorming kan besproken en gerealiseerd worden
  • het gezond en medisch verantwoord paardrijden te bevorderen
  • het totstandkomen van ‘het officieel rijbewijs’ voor ruiters en menners op de openbare weg te steunen
  • actief mee te werken aan een regeling omtrent recreatie te paard in de natuur en de bossen, in samenwerking met de bevoegde instanties
  • een spreekbuis te zijn tegenover de buitenwereld en de overheid ter bevordering van de kwaliteit van het paardrijden in alle disciplines.

Ondertussen sloten verschillende federaties en verenigingen zich hier bij aan zodat de Vlaamse Hippische Sportbond ondertussen zowat het hele Vlaamse hippische landschap bestrijkt.


Voor meer info:

VHS
Waversebaan 99, 3050 Oud-Heverlee

Tel 016/47.99.60 - Fax. 016/47.99.85
Email: info@paardensport-vlaanderen.be
Webdesign: © PIEW 2001