Belgische Vereniging voor Studentenruiters

Bestuursleden

Voorzitter:
Sven Van Damme
Kloosterstraat 64 A
9960 Assenede
0475/72.47.87
svenvandamme10@hotmail.com

Ondervoorzitter:
Bjorn Warin
Kaaistraat 43
1790 Affligem
0477/23.71.05

Secretaris:
Liesbeth Moens
Aland 2A
2811 Leest
0478/68.26.97
liesbeth_moens@hotmail.com

Penningmeester:
Evert Van Mele
Katharinastraat 10
9112 Sinaai
0477/62.27.95
evertvanmele@hotmail.com

Pers-& PR- verantwoordelijke:
Petra Schoukens
Koutergatstraat 10
1703 Schepdaal
0477/51.74.90

Internationaal verantwoordelijke:
Guy Van Daele & Caroline Wauters

Indien u nog vragen heeft over de BVSR of eventueel lid wil worden, dan kan u steeds één van bovenstaande adressen raadplegen.


INFO BELGISCHE VERENIGING VOOR STUDENTENRUITERS

BVSR/ABEC
De afkorting BVSR staat voor Belgische Vereniging voor Studentruiters. Het Franse equivalent is ABEC: Association Belge des Etudiants Cavaliers. De BVSR is dus een vereniging die over heel België actief is.

Momenteel zijn er zo een 150 rijdende leden, maar veel personen die ooit bij de BVSR zijn aangesloten geweest, blijven de activiteiten op de voet volgen. Eens een studentenruiter, altijd een studentenruiter is een gezegde dat velen zullen kunnen beamen.

WIE KAN ER LID WORDEN ?
Studenten vanaf 17 jaar komen in aanmerking om deel te nemen aan de wedstrijden van de BVSR. Het gaat dus om laatstejaars humaniora, hogeschool studenten of universiteitsstudenten.Personen die tijdens hun studententijd éénmaal hebben meegereden in een wedstrijd, kunnen blijven deelnemen tot hun 28 jaar.

LIDGELD
Het lidgeld bedraagt 1000 BEF en dient betaald te worden bij de eerste deelname aan een wedstrijd van de BVSR. Personen die reeds aangesloten zijn, vereffenen het lidgeld meestal tijdens Jumping Mechelen, net voor aanvang van de studentproef aldaar.

WAT KRIJGT MEN VOOR DAT LIDGELD?
De ruiters kunnen deelnemen aan de 4 nationale wedstrijden die door de BVSR in de loop van het jaar worden ingericht. Zij hoeven daar geen apart inschrijvingsgeld voor te betalen.

De leden ontvangen het 4 maandelijkse tijdschrift van de studentruiters
( "Edgeheamer"). Hierin staan de vraagprogramma's van de nationale en internationale wedstrijden, verslagen van de internationale wedstrijden, uitslagen van de proeven, enz…

De leden krijgen de gelegenheid deel te nemen aan de internationale studentconcoursen die over de hele wereld georganiseerd worden.

DE NATIONALE WEDSTRIJDEN
De BVSR richt per jaar 4 nationale concoursen in. Het gaat hier telkens om jumpingwedstrijden. Om het studentikoze element een beetje te bewaren moeten de ruiters voor aanvang van hun proef telkens een jenever ad fundum uitdrinken. Dit ritueel is dan ook een beetje het handelsmerk van de BVSR.

De bekendste van deze 4 wedstrijden is waarschijnlijk de studentenproef tijdens de kerstjumping te Mechelen, maar ook op andere wedstrijden zoals Zeldenrust, Luik, Lummen en de week van het paard te Affligem zijn er in het verleden al studentenproeven georganiseerd.

Tijdens deze wedstrijden worden er meestal twee proeven georganiseerd: een Barema A met een hoogte van ongeveer 1m10 en een showproef ( spiegelproef, kies uw punten enz.).

Tevens wordt er om de twee jaar een Belgisch kampioenschap georganiseerd dat als selectie telt voor het worldchampionship studentriding.

INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN
Onze vereniging biedt alle leden ook de kans om zich te meten met studentruiters uit verschillende landen. Deze internationale wedstrijden worden over de hele wereld georganiseerd. Deze ontmoetingen staan onder de reglementen van de AIEC ( Association Internationale des Etudiants Cavaliers), waarvan de BVSR lid is.

Naar al deze internationale wedstrijden wordt steeds een Belgisch team gestuurd. Een team bestaat uit drie ruiters en een reserve die begeleid worden door een chef d'equipe. Iedereen die lid is van de BVSR kan zichzelf kandidaat stellen om deel te nemen aan deze wedstrijden. Ruiters of amazones die nog nooit deel uit maakten van het Belgische Team krijgen hierbij steeds de voorrang op zij die al meerdere keren de BVSR vertegenwoordigden. De vraagprogramma's voor deze concours worden aan de leden bekend gemaakt via het tijdschrift van de BVSR: " Edgeheamer".

Tijdens deze internationale ontmoetingen wordt er steeds gereden met paarden van het organiserende land en dit zowel voor springen als dressuur. De rangschikking wordt steeds opgesteld aan de hand van een knock-out systeem. Dit betekent dat iedere Belgische ruiter uitkomt tegen twee deelnemers van andere landen die met hetzelfde paard moeten aantreden. Hij of zij die dan met dat paard het beste presteert gaat door naar de volgende ronde. Er worden steeds twee klassementen opgesteld, een individueel en een team klassement.