Vlaamse Federatie
Amerikaanse Rijkunst

SECRETARIAAT

Mampaey Inge
Berteneinde 12
2000 Morkhoven
Tel. 0497/19.60.84

BESTUUR

Voorzitter:
Inge Mampaey

Secretaris:
Peter Lenie

Penningmeester:
Evelyne Naert

Pedagogische commissie:
Patrick Van Coninckxloey, Suzanne Fernandez, Pierre Van De Sompel, Inge Mampaey

Jeugdorganisatie:
Annie Keller

Activiteiten:
Filip Vanleberghe

e-mail:stardustranch@skynet.be